Cílem systémové integrace je optimální výběr z řady nabídek producentů a dodavatelů technických a programových prostředků a služeb, stejně jako kompletace produktů, které jsou vzájemně kompatibilní a schopné plnohodnotné spolupráce a zajišťují rovněž maximální návratnost a efektivnost využití vložených prostředků.

Při systémové integraci využíváme nejen technické znalosti a odborné zkušenosti v oboru ICT, ale také veškeré své nabyté organizační dovednosti související s řízením podobných projektů. Právě zkušenost v řízení projektů mívá často rozhodující význam při úspěšné realizaci projektů jakéhokoliv rozsahu.

U velkých komplexních projektů přebírá systémový integrátor odpovědnost za rizika, která vyplývají z časového sledu realizace celého projektu od fáze návrhu až po jeho dokončení a předání. Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni navrhovat optimální řešení a realizovat dodávku, instalaci, proškolení a následnou údržbu hardwarové a softwarové infrastruktury.

Správa IT Ostrava