Outsourcing správy datových sítí, tedy komplexní technická péče o IT externím poskytovatelem služeb, se stal obecně uznávaným trendem.

Mezi naše klienty patří společnosti, které vlastní IT oddělení nikdy neměly, nebo společnosti, které upustily od vlastního IT oddělení a kompletně přešly pod správu externím dodavatelem.

Outsourcing zajišťujeme buďto v plném rozsahu, nebo v rozsahu podle potřeby klienta.

Zároveň nabízíme interním IT oddělením zákazníků naši externí podporu, kterou si žádají a potřebují. Řešíme nejen sofistikované projekty, ale i standardní technické práce, které však svou časovou náročností přesahují kapacity interních zaměstnanců.

IT správa
Správa klientských stanic Správa serverů Síťová infrastruktura
Zajištění záručních a pozáručních oprav HW, profylaktické služby. Zajištění záručních a pozáručních oprav a preventivní údržby Údržba kabeláže
Rekonfigurace, reinstalace migrace základních operačních systémů a aplikačních programových prostředků (SW) Konfigurace, rekonfigurace a reinstalace základních a aplikačních programových prostředků Monitoring a provoz aktivních prvků
Zálohování a archivace Řízení připojení LAN na veřejné sítě (internet)
Školení uživatelů v učebně poskytovatele nebo na místě u uživatele Nepřetržitý monitoring, vzdálené přístupy Správa domény, web hosting
Řešení doplňování a výměna náplní, tonerů Správa síťových prostředků a služeb Nastavovaní pravidel pro komunikační politiku a bezpečnost (zátěže, firewally)
Technické poradenství, uživatelská podpora Správa uživatelů a uživatelských práv Vzdálené přístupy
Instalace a sledování antivirové ochrany a bezpečnostní politiky Instalace a sledování antivirové ochrany a bezpečnostní politiky Dohled nad dodržováním bezpečnostních pravidel