Pro plné využití podnikatelského potenciálu potřebují mít dnešní společnosti funkční a spolehlivou datovou infrastrukturu. Stabilní datový přenos je extrémně důležitý pro efektivní plnění pracovních činností klienta.

Víme, jak velký problém může pro společnost být špatně fungující počítačová síť a jak vážné důsledky v případě výpadku mohou vzniknout. Tyto znalosti a zkušenosti využíváme při řešení modernizace stávajících či navrhování nových počítačových sítích u našich klientů.

Aby počítačová síť plně vyhovovala potřebám klienta, využíváme různé druhy řešení i jejich kombinace v rámci jedné sítě (například kombinace pevné sítě a Wi-Fi sítě v prostorách, kde není možné datový kabel umístit – historické budovy, místa se špatnou dostupností). Jsme tak schopni navrhnout jak malou jednoduchou síť, tak i topologicky složitou a rozlehlou síť například v průmyslovém prostředí.

Wi-Fi sítě